Watch Master of My Own Full Series Streaming

  Free Download Master of My Own 720p 6,647 Kb/s
  HD - Master of My Own HD 4,184 Kb/s
  Master of My Own Full Full HD 7,993 Kb/s
Master of My Own
3.3/10 by 3 users
Title:Master of My Own
Genre: Drama
First Air Date: 2022-04-29
Last Air Date: 2022-05-18
Number of Seasons: 1
Number of Episodes: 32
Runtime: 48 min
Overview: A story about one subduing the other follows the "T-Rex" boss and his "animal trainer." Ning Meng has always dreamed of moving up the corporate ladder to become a director, but her boss doesn't think that she has what it takes to succeed in the investing world.
Stars: Lin Gengxin (Lu Ji Ming), Tan Songyun (Ning Meng), Liu Chang (Su Wei Ran), Su Xin (Ceng Yu Hang), Wang Xiuzhu (Xu Si Tian), Liu En Jia (You Qi), Gong Beibi (Shi Ying), Qu Gaowei (He Yue Lian), Lina Wang (Yang Xiao Yang), Chang Haibo (Liu Yi Tian), Peng Gao Chang (Feng Xiao)